Öğrenci Danışmanları

BÖLÜM

BÖLÜM BAŞKANI

DANIŞMAN

Veterinerlik

Öğr. Gör. Halil İbrahim ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Halil İbrahim ÖZTÜRK

Gıda İşleme

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZYÜREK

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZYÜREK

Tıbbi Hizmetler (1.Sınıf)

Dr. Öğr. Üyesi Lokman DURMAZ

Öğr. Gör. Samed ŞİMŞEK

Tıbbi Hizmetler (2.Sınıf)

Dr. Öğr. Üyesi Lokman DURMAZ

Öğr. Gör. Samed ŞİMŞEK