Mizyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Çayırlı Meslek Yüksekokulunun misyonu, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmak, bilgiyi üretmek, uygulamak, yaymak ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Çağdaş mesleki teknik, iktisadi ve idari eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslar arası platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar ve meslek uzmanları yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içersinde, mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.